فوزالون 35%

  • توضیحات

توضیحات

 

فوزالون حشره کش،کنه کشی است غیر سیستمیک فسفره با اثر تماسی،گوارشی با خاصیت نفوذی،از گروه
ارگانوفسفره ها که باعث توقف فعالیت بیولوژیکی آنزیم کولین استراز می گردد.نتیجتا سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی
حشره و مرگ آن می شود.فوزالون سریعا در بافتهای گیاهی نفوذ کرده و آفاتی مانند کرم سیب را حتی پس از نفوذ اولیه کنترل می کند. فوزالون در سطح خاک به سرعت به مواد بی خطر تجزیه می شود.یکی از عمده ترین مزایای این حشره کش بی خطر بودن آن برای زنبور عسل می باشد که می توان از آن به عنوان یکی از بهترین سموم انتخابی در مبارزه تلفیقی استفاده نمود.

 

 

 

 

محصول

آفت

میزان مصرف

درختان میوه سردسیری

کرم سیب،لیسه سیب،پسیل گلابی

1.5لیتر در هزارلیتر آب

پنبه

کرم غوزه

2-3 لیتر در هکتار

سویا

کارادنیا

3 لیتر در هکتار

پسته

پسیل پسته

2-2.5لیتر در هزارلیتر آب

یونجه

سرخرطومی برگ

3 لیتر در هکتار

چغندر قند

کک،خرطوم کوتاه،خرطوم بلند،کرم برگخوار

2-3 لیتر در هکتار